Een geïntegreerde, inzichtgevende behandeling bij een Dutchbat-III-veteraan met PTSS- en agressieregulatieproblematiek : Een hermeneutisch single-case efficacy design

Deze studie maakt gebruikt van het 'hermeneutisch singel-case efficacy design' (hsced) om de effecten te onderzoeken van een geïntegreerde, inzichtgevende behandeling bij een Dutchbat-III-veteraan met ptss en agressieregulatieproblematiek, nadat eerder traumabehandeling onvoldoende klachtreductie liet zien. Doel van de studie is het exploreren en identificeren van belangrijke aspecten van het therapieproces en andere gerelateerde factoren die tot verandering leiden. In het bijzonder is gekeken of het begrip moreel trauma tijdens de behandeling meerwaarde heeft.

Graphic novel : Gedwongen

Co Knuppelder is 99 jaar en houdt nog steeds van een feestje. Hij gaat nooit zijn huis uit zonder ‘stroppie’. Toen hij net achttien was, werd hij door zijn baas als jongste bediende naar nazi-Duitsland gestuurd. Hij had geen idee wat hem te wachten stond. Hij pakte zijn koffer, gooide zijn nette pak erin en vertrok. In deze online graphic novel beleef je zijn verhaal. Met prachtige illustraties van Max Philippi en muziek van componist Darius Timmer. Leestijd circa 15 minuten. 

Interview met Jannetta Bos : ‘Vraag altijd naar gevoelens van walging’

Als zij denken aan wat zij hebben meegemaakt, voelen patiënten met PTSS niet alleen stress, maar soms ook walging. Dat kan een effectieve traumabehandeling in de weg staan. Pak daarom altijd eerst de walging aan, raadt psychotherapeut Jannetta Bos van Arq Centrum ’45 hulpverleners aan.

Lichaamsgerichte mentalisatiebevorderende therapie bij patiënten met een somatisch-symptoomstoornis

Achtergrond: Lichaamsgerichte mentalisatiebevorderende therapie (L-MBT) wordt in de (hoog)specialistische ggz ingezet bij de behandeling van patiënten met een ernstige somatisch-symptoomstoornis of conversiestoornis (functioneel-neurologisch-symptoomstoornis) (ESS). L-MBT richt zich voornamelijk op het vergroten van het bewustzijn van lichamelijke sensaties en de integratie ervan met psychische functies zoals denken, voelen of zich herinneren. Het doel van L-MBT is dat patiënten met ESS leren mentaliseren over hun lichaamssignalen en de bijbehorende innerlijke ervaringen.

Maatschappelijke kosten van trauma

Achtergrond: Kennis van de kosten van trauma helpt bij het maken van gefundeerde keuzes over investeringen om trauma te voorkomen en te behandelen.

 

Doel: Een overzicht geven van de mogelijke maatschappelijke kosten van psychische problemen door traumatische ervaringen.

 

Het versterken van de veerkracht van de Nederlandse samenleving : 10 beleidsadviezen

Tijdens de coronacrisis werd een groot beroep gedaan op de veerkracht van de mensen. Daarbij kwam naar voren dat bepaalde groepen in de samenleving onvoldoende veerkracht hadden om hier goed mee om te gaan. Daarom heeft TNO, in opdracht van ZonMw, een grondige analyse gemaakt van het concept ‘veerkracht’ en op basis daarvan een tiental beleidsadviezen opgesteld. Het doel van deze beleidsadviezen: Het versterken van de veerkracht van mensen in de Nederlandse samenleving die moeite hebben met het omgaan met tegenslagen of een crisis.

De incomplete stijlgids

De woorden die we gebruiken en de manier waarop we ze gebruiken, laten goed zien hoe we als samenleving naar de wereld kijken. Omdat WOMEN Inc. streeft naar een inclusieve samenleving, zetten wij ons ook in voor inclusief taal- en beeldgebruik. Hoe kun je op een gelijkwaardige manier communiceren? Hoe herken je stereotiepe beelden en welke termen kun je het beste gebruiken bij het schrijven over mensen en groepen? 

Voor bewijs van genocide is meer nodig dan media-uitingen en interpretaties : Oorlogsmisdrijven in Gaza en Israël

Beschuldigingen van genocide vliegen in het conflict Gaza-Israël heen en weer, ook in demonstraties.

Maar wanneer kun je, juridisch gezien, spreken van genocide?

Traumatische rouw bij nabestaanden na geweldsmisdrijven : diagnostiek en behandeling

Volgens het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (2022) is 5.4% van alle overlijdens in Nederland in 2020 (9030 van 168.678) het uiteindelijke gevolg van uitwendige (niet-natuurlijke) doodsoorzaken. het gaat hierbij om ongevallen (71.2%, 6433), zelfdoding (20,2%, 1823) moord en doodslag (1.2%, 107) overig geweld (7,1%, 639) en gebeurtenissen opzet onbekend (0,3%, 28). Bij nabestaanden is het risico op traumatische rouw na een dergelijk 'traumatisch' verlies sterk verhoogd vergeleken met een verlies door ziekte van een dierbare.

“Ik besef nu pas hoe hevig die oorlog nog doorwerkt voor Nederlanders met Indische wortels”

"Ik voel me nu meer verbonden met hun verhaal dan vroeger, en heb meer gevoel gekregen voor wat onvrijheid echt betekent." Djuna Kramer spreekt met Jolanda Beyer, bestuurslid van Bevrijdingspop Haarlem, over de doorwerking van familieverhalen in haar werk en activiteiten voor jongeren op Bevrijdingsfestivals. 

Pagina's