Agenda

 
Item
Datum
Plaats
2024    
Masterclass: De relatie tussen connectie en zingeving 17 mei 2024 Woerden
Webinar: 3-MMC 21 mei 2024 Online
Masterclass Body Basics vanuit Sensorimotor Psychotherapy

22-24 mei 2024

Utrecht
Congres onbegrepen en zorgmijdend gedrag 22 mei 2024 Veenendaal
TRE voor zorgprofessionals  23 mei 2024 Doorn
Bipolaire stemmingsstoornissen : Samen op weg naar balans 23 mei 2024 Amerfoort
Bijblijfsessie GGZ 23 mei 2024 Ede
Congres - Georganiseerde criminaliteit en de rol van de jeugd 23 mei 2024 Eindhoven
Spiegelingen van zelfbeeld
De weg naar een positief zelfvertrouwen
23 mei 2024  Zeist / Online
NVP Netwerkconferentie 24 mei 2024: Netwerkgericht behandelen 24 mei 2024 Eindhoven
Masterclass : Zingeving via life-crafting en brieven aan de toekomst 24 mei 2024 Woerden
Congres 'Psychotherapie buiten de gebaande paden' 24 mei 2024 Driebergen-Rijsenburg
Congres Een andere kijk op gedrag in de gerontopsychiatrie 29 mei 2024 Utrecht
Webinar - Palliatieve zorg en het levenseinde 29 mei 2024 Online
NtVP lezingen:"Traumabehandeling bij psychose: een ‘bumpy road’ die veel oplevert" 29 mei 2024 Online
Webinar - Suïcidaliteit 30 mei 2024 Online
Dag van de Preventie : Oplossingen voor de noodzakelijke strijd tegen gezondheidsverschillen 30 mei 2024 Utrecht
Curriculum : Psychodiagnostiek 31 mei 2024 Apeldoorn
31 mei 2024 Amsterdam / online
Online Masterclass - Psychological first aid for children after traumatic events 4 juni 2024 Online
Congres : Nationaal Jaarcongres
Overprikkeling 2024
4 juni 2024 Veenendaal
Congres Behandeling van suïcidaal gedrag 5 juni 2024 Veenendaal
23rd ISPS International Conference : 
Need Adapted Care for Psychosis - the Power of Human Interaction
5-8 juni 2024 Espoo, Finland
Congres - Gezinnen met meervoudige en complexe problemen 6 juni 2024 Eindhoven
Cursus Lichamelijk onderzoek in de GGZ 6 juni 2024 Nieuwegein
Jong & Depressief - voor professionals in de jeugdhulpverlening 6 juni 2024 Utrecht
Themadag Psychose 7 juni 2024 Amsterdam
ARQ Zomerreferaat : Generaties en Trauma 11 juni 2024 Diemen
Emotieregulatietraining bij kinderen 12-13 juni 2024 Utrecht
Congres Zorgevaluatie: Samen kiezen én delen 13 juni 2024 Utrecht
Online Masterclass - Praten met kinderen (4+) over onveiligheid thuis 13 juni 2024 Online
Webinar - Slaapproblemen bij adolescenten 13 juni 2024 Online
NVvP-Jong Congresdag: Genderidentiteit & de psychiatrie 14 juni 2024 Rotterdam
Symposium: AI in de GGz 14 juni 2024 Amsterdam
Congres : mensenmaat 14 juni 2024 Tilburg
7e Landelijke congres: Psychiatrie bij LVB 18 juni 2024 Amsterdam
Studiedag: Van generatie op generatie – Spoken uit het verleden 18 juni 2024 Apeldoorn
Overgewicht en obesitas bij kinderen 20 juni 2024 Amsterdam
Congres - Motivatieproblemen bij adolescenten 20 juni 2024 Utrecht
Webinar : Cultuursensitief werken 25 juni 2024 Online
Global Leadership Exchange 2024 : Leading Change: Flourishing Communities and Wellbeing for All 26-28 juni 2024 Utrecht
Landelijk congres : Drugs 26 juni 2024 Amsterdam
Landelijke dag voor Geneesheer-Directeuren (GD) 26-27 juni 2024 Groningen
Webinar - Borderline en ouderschap 27 juni 2024 Online
Jong & Depressief - voor professionals in de jeugdhulpverlening 27 juni 2024  Utrecht
Masterclass: Behandelen op het raakvlak van dementie en psychiatrie 27 juni 2024 Amsterdam
Congres - Gezinnen met meervoudige en complexe problemen 1 juli 2024 Online
Congres - Motivatieproblemen bij adolescenten 1 augustus 2024 Online
Omgaan met angst bij ouderen | Masterclass 10 september 2024 Utrecht
Congres - Omgaan met risico en gevaar in de hulpverlening 12 september 2024 Eindhoven
Congres Agressie & grensoverschrijdend
gedrag in de zorg
19 september 2024 Veenendaal
Congres Steunend Relationeel Handelen : Verbonden herstellen, verbindingen herstellen 19 september 2024 Utrecht
Congres : Ouderenpsychiatrie 26 september 2024 Amsterdam
ISTSS 2024
From Bench to Bedside and Beyond: Advancing Translational Science in Traumatic
25-28 september 2024 Boston
Masterclass Body Basics vanuit Sensorimotor Psychotherapy 30 september 2024 Utrecht
Congres - Omgaan met risico en gevaar in de hulpverlening 1 oktober 2024 Online
Online Masterclass - Psychological first aid for children after traumatic events 1 oktober 2024 Online
Relationeel trauma : Over hechting en trauma 3 oktober 2024 Utrecht
Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren 8 oktober 2024 Amerfoort
Dubbele Diagnose: psychiatrie en verslaving 8 oktober 2024 Amsterdam
Leefstijlpsychiatrie | Webinar 8 oktober 2024 Online
Online Masterclass - Destructieve partnerrelaties 10 oktober 2024 Online
Cursus Lichamelijk onderzoek in de GGZ 16 oktober 2024 Nieuwegein
Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jong volwassenen 16 oktober 2024 Eindhoven
Congres - Psychoses : Externe onwerkelijkheid interne realiteit 17 oktober 2024 Zeist
Zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen 18 oktober 2024 Veenendaal
Congres : Hoogsensitiviteit Wetenschap en praktijk 7 november 2024 Veenendaal
Congres - De innerlijke strijd: depressie en angst 7 november 2024 Eindhoven
Webinar : Omgaan met agressie in de zorg 14 november 2024 Online
Stabilisatieprogramma voor traumaverwerking 18 november 2024 Utrecht
Online Masterclass - Trauma informed care: making neuroscience matter for children 19 november 2024 Online
Suïcidaliteit in de GGZ : 
Hoe krijgen we het aantal zelfdodingen omlaag?
20 november 2024 Amsterdam
Emotieregulatietraining bij kinderen 20-21 november 2024 Utrecht 
Congres Tech & Innovaties in de GGZ 21 november 2024 Eindhoven
11e Jaarcongres Huiselijk Geweld. Schokdempers, school, wijk en zorg 21 november 2024 Ede
Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - editie 2024 21 november 2024 Utrecht
Online Avondprogramma Transdiagnostisch denken bij Ouderen 27 november 2024 Online
Congres - Conflicten en meningsverschillen met ouders 28 november 2024 Eindhoven
Congres - Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking
Diagnostiek, behandeling en begeleiding
28 november 2024 Zeist
Webinar - Drieluik EMDR-therapie bij autisme, eetstoornissen en depressie 9 december 2024 Online
Masterclass Body Basics vanuit Sensorimotor Psychotherapy 11 december 2024 Utrecht
Congres - Suicide & Suicidepreventie : Preventie - Interventie - Postventie 12 december 2024 Zeist
Webinar - Vroegsignalering van ontwikkelingsproblemen bij 0-7 jarigen 19 december 2024 Online