Psychotraumanet : informatieportal over ingrijpende gebeurtenissen

Psychotraumanet is de toegangspoort naar informatie over ingrijpende gebeurtenissen. U vindt er (wetenschappelijke) artikelen, interviews, film- en geluidsfragmenten en nieuws uit de media. De informatie op Psychotraumanet is ingedeeld in tien thema’s: Tweede Wereldoorlog, veerkracht & organisatie, rampen & crises, agressiehantering, screening & diagnostiek, evidence based behandelen, complex trauma, kind & gezin, trauma & diversiteit en humanitarian emergencies...

De Grote Methodiekengids: definitie • inventarisatie • praktische toepasbaarheid • wetenschappelijke onderbouwing van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking

De Grote Methodiekengids presenteert een actueel overzicht van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen : Verantwoording

De traumagerelateerde aandoeningen zijn binnen de DSM-5 voor het eerst sinds de start van DSM onder één  hoofdstuk gevat; het hoofdstuk Trauma en Stressor gerelateerde aandoeningen. Hieronder vallen de acute stress stoornis, de Posttraumatische stressstoornis, de aanpassingsstoornis en, vanuit de kinder -en jeugdpsychiatrie, de reactieve hechtingsstoornis en de ontremd sociaal contactstoornis. De persisterende complexe rouwstoornis is in de DSM-5 opgenomen als een aandoening aarvoor al veel aanwijzingen bestaan en die verder onderzoek behoeft.

Omgang met gedeelde bronnen van het koloniale verleden

Door de eeuwenlange koloniale rol van Nederland ligt een deel van de geschiedenis van landen, gemeenschappen en individuen wereldwijd vast in archieven die zich momenteel in Nederland bevinden. Die archieven zijn hier misschien wel, maar misschien niet op hun plek. Hun koloniale context wordt lang niet altijd onderkend en uitgelegd. Sommige archieven zijn wel, andere niet online beschikbaar. Sommige archieven zijn slechts vanuit een eenzijdig perspectief toegankelijk gemaakt. Veel archiefmateriaal is in het Nederlands geschreven én beschreven.

Gebruik van modellen in de psychiatrie : ‘Garbage in, garbage out’

De opkomst van ChatGPT en andere nieuwe ontwikkelingen op basis van artificiële intelligentie zetten aan tot nadenken over hoe informatie waarop we onze beslissingen baseren, tot stand komt en tot kritisch evalueren van onze eigen modellen. Ook in het medisch denken spelen modellen op basis van verzamelde gegevens een belangrijke rol om af te leiden of te voorspellen wat het resultaat zou moeten zijn.

ChatGPT in de ggz : kansen en overwegingen

Achtergrond ChatGPT wordt steeds vaker door verschillende professionals gebruikt, van juristen tot copywriters. De implementatie ervan in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is echter nog grotendeels onontgonnen terrein, zowel op administratief als therapeutisch vlak.

 

Doel Een geïnformeerde visie geven op de praktische implementatie van ChatGPT in de ggz, met speciale aandacht voor zowel administratieve als therapeutische toepassingen, alsmede het benoemen van een aantal uitdagingen.

 

Videoleerlijn over zorg voor mensen met een achtergrond in Nederlands-Indië : Begripvol zorgen - echo's uit Nederlands-Indië

Precies twee jaar geleden verscheen in Impact Magazine het artikel ‘Jalan Tengah: De middenweg’, over een onderzoek naar de aansluiting van reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen. De conclusie van dit onderzoek was, dat zorgverleners kennis over de geschiedenis, cultuur en ervaringen van de Indische en Molukse gemeenschap nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen. Want wat vroeger is gebeurd kan nog altijd grote impact hebben. Daarnaast werd het belang van vaardigheden onderstreept, om echt contact te maken en een vertrouwensband op te kunnen bouwen met cliënten. 

 

‘Een Holocaustmuseum mag schuren’

Op 11 maart opende het nieuwe Nationaal Holocaustmuseum aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Een museum over Joden in Nederland, vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Een museum dat de feiten over de Holocaust, de
Shoah, toont zoals die zijn. Niet meer of minder. En dat kan best confronterend zijn. Een wandeling door het museum met conservator Annemiek Gringold.

 

Pagina's