Trauma en lichaam : onlosmakelijk verbonden

"Trauma laat niet alleen psychisch, maar ook lichamelijk veel sporen achter", zo stelt Anne Marsman. In een persoonlijk verhaal staat ze stil bij wat trauma is en wat ze ervan leerde in de loop van de jaren. Als psycholoog en traumatherapeut combineert ze wetenschappelijke en professionele kennis met haar eigen ervaringskennis rondom trauma.

 

Veerkrachtige statushouders : voorwaarde voor succesvolle inburgering : Best practices om de psychosociale ondersteuning van statushouders in gemeenten te verbeteren

Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering ingegaan, dit biedt gemeenten een goede gelegenheid om meer aandacht te geven aan de mentale gezondheid van statushouders. Gemeenten zien dat succesvolle integratie en participatie van statushouders alleen mogelijk is, als zij fysiek én mentaal gezond zijn. Andersom kan succesvolle integratie gezondheidsproblemen voorkomen. In veel gemeenten wordt steeds meer zichtbaar dat psychische problemen stagnatie veroorzaken in het inburgeringsproces.

Navigeren in een nieuwe samenleving : De ontwikkeling van de positie en leefsituatie van Syrische Nederlanders

Vanwege de aanhoudende oorlog ontvluchtten miljoenen Syriërs de afgelopen jaren hun land. Een deel van deze groep vestigde zich in Nederland. Op dit moment wonen er iets minder dan 150.000 mensen van Syrische origine (migranten en hun kinderen) in Nederland; een aanzienlijk deel kwam in de periode van 2014-2016 het land binnen. In 2017 zijn meer dan 3000 Syriërs uit deze groep over hun leven hier geïnterviewd. In 2019 en 2022 is die met diezelfde mensen opnieuw gesproken (zie link hiernaast). Op die manier kunnen we hun levens in Nederland volgen.

Zingeving en suïcidaliteit volgens crisisdiensthulpverleners : een kwalitatief onderzoek

Achtergrond: De Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag beveelt aan om in het onderzoek van suïcidaliteit oog te hebben voor zingevingsaspecten. Het is onbekend hoe hulpverleners dit in de praktijk doen.

 

Doel: Inzicht krijgen in de wijze waarop en de mate waarin hulpverleners zingeving bespreken met patiënten bij wie suïcidaliteit wordt beoordeeld en hun ervaringen daarmee.

 

Huiselijk geweld : een complex en hardnekkig probleem

In deze cohortstudie is onderzocht wat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling oplevert als het gaat om het terugdringen van partnergeweld en kindermishandeling. In het onderzoek zijn ruim 800 huishoudens een jaar gevolgd nadat zij gemeld zijn bij Veilig Thuis vanwege vermoedens van partnergeweld of kindermishandeling. Huiselijk geweld heeft aanzienlijke gevolgen voor het welzijn van individuen en gezinnen.

“De oorlog is een onderwerp dat ons heel erg bindt” : Leven met Oorlog

Voor de rubriek 'Leven met oorlog' sprak Larissa Pans met kinderboekenschrijfster Martine Letterie en haar echtgenoot Rinke Smedinga. Een gesprek over hoe twee zeer verschillende familiegeschiedenissen samenkwamen en nog steeds doorwerken. 

Duitse en Oostenrijkse Joden als bevrijders bij de Slag om Arnhem

In het Airborne Museum in Oosterbeek is tot 25 februari 2024 de tentoonstelling 'Gevlucht om te vechten' te zien, waarin de verhalen van 21 Joodse mannen die vochten in operatie Market Garden centraal staan. Onderzoeker Rosa de Jong reflecteert op de expositie. 

Leven met de schaduw van geweld en oorlog

In november 2023 vond het tweedaagse congres 'Leven met oorlog' plaats, dat georganiseerd werd door de Stichting Musea en Herinneringscentra 1940-1945, het NIOD en het Veldberaad WOII, WO2 Onderzoek uitgelicht-redacteur en onderzoeker Onno Sinke nam daaraan deel en brengt verslag uit. 

Hoe werkt oorlog door op verschillende generaties?

Hoe worden oorlogservaringen en -verhalen doorgegeven binnen families? Fabienne van Wijngaarden sprak met drie onderzoeker die zicht bezighouden met verschillende 'drie-generaties'-onderzoeken en laat overeenkomsten en verschillen in hun werk zien. 

Voorbij de grenzen van trauma

Het denken in termen van trauma is anno 2023 alomtegenwoordig, zo betogen historici Arjen van Lil en Bart Nauta. In deze bijdrage beschrijven zij zowel de opkomst van het trauma-begrip, als de valkuilen die gepaard gaan met het zogenaamde traumadenken. 

Pagina's