De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2023 : Gronings Perspectief fase 4

Al jarenlang heeft de gaswinningsproblematiek een ingrijpende invloed op de levens van duizenden bewoners van provincie Groningen die dagelijks met de gevolgen worden geconfronteerd. Sinds 2016 maakt onderzoeksgroep Gronings Perspectief de verreikende gevolgen van de gaswinning voor de veiligheid, gezondheid en het vertrouwen van bewoners in overheden, instanties en de toekomst inzichtelijk. Het doel van Gronings Perspectief is om het maatschappelijk belang te dienen door middel van onafhankelijk onderzoek naar de psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners.

Gebruik van modellen in de psychiatrie : ‘Garbage in, garbage out’

De opkomst van ChatGPT en andere nieuwe ontwikkelingen op basis van artificiële intelligentie zetten aan tot nadenken over hoe informatie waarop we onze beslissingen baseren, tot stand komt en tot kritisch evalueren van onze eigen modellen. Ook in het medisch denken spelen modellen op basis van verzamelde gegevens een belangrijke rol om af te leiden of te voorspellen wat het resultaat zou moeten zijn.

ChatGPT in de ggz : kansen en overwegingen

Achtergrond ChatGPT wordt steeds vaker door verschillende professionals gebruikt, van juristen tot copywriters. De implementatie ervan in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is echter nog grotendeels onontgonnen terrein, zowel op administratief als therapeutisch vlak.

 

Doel Een geïnformeerde visie geven op de praktische implementatie van ChatGPT in de ggz, met speciale aandacht voor zowel administratieve als therapeutische toepassingen, alsmede het benoemen van een aantal uitdagingen.

 

Videoleerlijn over zorg voor mensen met een achtergrond in Nederlands-Indië : Begripvol zorgen - echo's uit Nederlands-Indië

Precies twee jaar geleden verscheen in Impact Magazine het artikel ‘Jalan Tengah: De middenweg’, over een onderzoek naar de aansluiting van reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen. De conclusie van dit onderzoek was, dat zorgverleners kennis over de geschiedenis, cultuur en ervaringen van de Indische en Molukse gemeenschap nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen. Want wat vroeger is gebeurd kan nog altijd grote impact hebben. Daarnaast werd het belang van vaardigheden onderstreept, om echt contact te maken en een vertrouwensband op te kunnen bouwen met cliënten. 

 

‘Een Holocaustmuseum mag schuren’

Op 11 maart opende het nieuwe Nationaal Holocaustmuseum aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Een museum over Joden in Nederland, vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Een museum dat de feiten over de Holocaust, de
Shoah, toont zoals die zijn. Niet meer of minder. En dat kan best confronterend zijn. Een wandeling door het museum met conservator Annemiek Gringold.

 

‘God weet dat je wordt gedwongen, doe het…’

Precies dertig jaar na de genocide in Rwanda zijn de wonden nog voelbaar in alle lagen van de samenleving. Angela Jansen, die werkt bij het Institute for Community Based Sociotherapy (ICBS), en sinds 2013 in Rwanda woont, ziet dat ook kinderen van daders gebukt gaan onder het verleden. Hoe gaan zij om met de kennis van wat hun ouders hebben gedaan?

Doorwerking van collaboratie : Hoe gaat het met kinderen van ‘foute’ ouders?

Op 1 januari 2025, de jaarlijkse openbaarheidsdag, wordt het CABR (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging) openbaar en digitaal doorzoekbaar. Dit archief bevat bijna vier strekkende kilometers aan dossiers van verdachten van collaboratie. Nog nooit is in Nederland een archief zo omvangrijk en controversieel als dit openbaar gemaakt.

Tentoonstelling 'Gedwongen'

In Kamp Amersfoort werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 47.000 mensen onderworpen aan een structureel systeem van honger, mishandeling, dwangarbeid en executies. Zij waren om diverse redenen gevangengenomen, kenden uiteenlopende achtergronden en vertegenwoordigden tenminste 34 nationaliteiten.

Column : Ze overwon

Haar helderblauwe ogen vullen zich met tranen. De kleur is zeldzaam in het Midden- Oosten. Zouden de mannen die zich aan haar vergrepen haar ogen ook hebben opgemerkt? 

Politieke gevangenissen van toen, de herinneringscentra van nu

Dictatoriale regimes, vervolging en wreedheden tegen burgers zijn van alle tijden en niet plaatsgebonden. Dit is één van de conclusies die ik kon trekken uit het onderzoek dat ik gedaan heb tijdens mijn stage bij het Nationaal Monument Oranjehotel.

Pagina's