Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen : Verantwoording

De traumagerelateerde aandoeningen zijn binnen de DSM-5 voor het eerst sinds de start van DSM onder één  hoofdstuk gevat; het hoofdstuk Trauma en Stressor gerelateerde aandoeningen. Hieronder vallen de acute stress stoornis, de Posttraumatische stressstoornis, de aanpassingsstoornis en, vanuit de kinder -en jeugdpsychiatrie, de reactieve hechtingsstoornis en de ontremd sociaal contactstoornis. De persisterende complexe rouwstoornis is in de DSM-5 opgenomen als een aandoening aarvoor al veel aanwijzingen bestaan en die verder onderzoek behoeft. Om deze reden hebben wij deze stoornis ook opgenomen in deze deelrepubliek.

 
Vanuit onderzoek blijkt dat tussen de 52% en 81% van de mensen een schokkende gebeurtenis meemaakt in zijn leven die voldoet aan de A criteria van de DSM-5. Bij het grootste deel van de mensen geeft dit geen of slechts kortdurend klachten. Een relatief klein deel van de mensen ontwikkelt hierna een acute stressstoornis (ASS) en of een posttraumatische stress stoornis (PTSS). 

ASS en PTSS zijn stoornissen binnen DSM-5 waarbij blootstelling aan een trauma een voorwaarde is om te kunnen voldoen aan de classificatie. Ook bij de reactieve hechtingsstoornis en de sociaal contatstoornis moet er sprake zijn geweest van ernstig trauma, verwaarlozing of wisselingen in hechtingsfiguren in de voorgeschiedenis. Van veel andere stoornissen is bekend dat het meemaken van een traumatische ervaring een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen of exacerbatie van betreffende aandoening. Te denken valt hierbij aan psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen. Het lijkt daarom wenselijk gezien de effectiviteit van traumafocused behandeling ook bij andere aandoeningen te screenen op trauma en te overwegen of behandeling daar ook op gericht dient te worden. Daarnaast is bekend dat bij PTSS comorbiditeit eerder regel dan uitzondering is (Kessler 2000) en aandacht behoeft. 
Bij langdurig aanwezige traumagerelateerde klachten is de impact op andere leden binnen het systeem vaak groot. Aandacht voor het systeem is daarom essentieel. 

Referentie: 
Carien de Kloet, Joop de Jong | 2024
www.Psychiatrienet.nl
https://www.psychiatrienet.nl/categories/22
Trefwoorden: 
behandeling, complex trauma, diagnostiek, DSM-5, hechting, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), preventie, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, ziekteleer