De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2023 : Gronings Perspectief fase 4

Al jarenlang heeft de gaswinningsproblematiek een ingrijpende invloed op de levens van duizenden bewoners van provincie Groningen die dagelijks met de gevolgen worden geconfronteerd. Sinds 2016 maakt onderzoeksgroep Gronings Perspectief de verreikende gevolgen van de gaswinning voor de veiligheid, gezondheid en het vertrouwen van bewoners in overheden, instanties en de toekomst inzichtelijk. Het doel van Gronings Perspectief is om het maatschappelijk belang te dienen door middel van onafhankelijk onderzoek naar de psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners.

Referentie: 
Dr. Babet Kanis, Drs. Chantal D’Amore, Drs. Judith van der Molen, Drs. Sanne Berends, Drs. Maaike Rozema, Dr. Annette Scherpenzeel, Josephine Scheffelaar, Drs. Marjolein Boendermaker, Prof. dr. Michel Dückers | 2024
58 pagina's | Groningen : Rijksuniversiteit Groningen ; Utrecht : Nivel
https://www.rug.nl/gmw/news/de-psychosociale-impact-van-de-gaswinningsproblematiek-op-bewoners-in-2023-3-april.pdf
Trefwoorden: 
emoties, gezondheid, Onderzoek, rampen, relaties, risicofactoren
Affiliatie auteur(s):