ChatGPT in de ggz : kansen en overwegingen

Achtergrond ChatGPT wordt steeds vaker door verschillende professionals gebruikt, van juristen tot copywriters. De implementatie ervan in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is echter nog grotendeels onontgonnen terrein, zowel op administratief als therapeutisch vlak.

 

Doel Een geïnformeerde visie geven op de praktische implementatie van ChatGPT in de ggz, met speciale aandacht voor zowel administratieve als therapeutische toepassingen, alsmede het benoemen van een aantal uitdagingen.

 

Methode Met een exploratieve beschouwing en een literatuuronderzoek geef ik weer hoe ChatGPT kan worden ingezet in de ggz, met overweging van de toepassingen en beperkingen van de technologie.

 

Resultaten ChatGPT kan effectief worden ingezet voor administratieve taken zoals het genereren van brieven en documenten. Daarnaast biedt het potentie in behandelingen, mits zorgvuldig geïmplementeerd en geëvalueerd. Praktijkvoorbeelden illustreren de veelzijdigheid van ChatGPT in de ggz.

 

Conclusie ChatGPT biedt potentie om de ggz aanzienlijk te transformeren, variërend van het stroomlijnen van administratieve taken tot het versterken van therapeutisch contact. Bij de implementatie moeten aspecten zoals privacy en informatiezuiverheid centraal staan. Terwijl de huidige wetenschappelijke evidentie nog vrij beperkt is, biedt ChatGPT al mogelijkheden die nu benut moeten worden door zorgprofessionals. Het is van essentieel belang dat therapeuten zich een mening vormen over ChatGPT en instellingen moeten bereid zijn om te investeren in deze innovatieve ­technologie.

Referentie: 
Bart van der Meer | 2024
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 66 | 3 | 161-164
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13293_ChatGPT-in-de-ggz-kansen-en-overwegingen
Trefwoorden: 
behandeling, Geestelijke gezondheidszorg, intelligentie, literatuuronderzoek, methoden en technieken, privacy, psychodiagnostiek, therapie